Hier kunt u aangeven op welke middelen u wilt zoeken. U kunt meerdere middelen selecteren door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt.
Geef hier aan van welke auteurs u publicaties wilt zoeken.
Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp of een bepaalde term, voer dan een of meer trefwoorden in dit zoeksysteem in.
Deze functie maakt het mogelijk om studies uit een bepaald jaar of een bepaalde tijdspanne te selecteren.

zoek in publicaties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

middelen ?
auteurs ?
steekwoorden ?
datum ?
 van
 tot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

Publicaties per onderzoeksthema Door de jaren heen heeft het CVO tien onderzoeksthema's of - lijnen ontwikkeld waarbinnen veel studie is verricht. Hieronder vindt u onze publicaties gerangschikt per onderzoeksthema:

Zoeken op CVO onderzoekslijnen
.
Uitgaansdrugs en veilig uitgaan
.
Transculturele drugsproblematiek
.
(Inter)nationaal en lokaal drugsbeleid
.
Kansspelen en kansspelbeleid
.
Cannabis en cannabisbeleid
.
Alcohol en alcoholpreventie
.
Hulpverlening en zelfhulp
.
Preventie en harm reduction
.
Dak- en thuislozen
.
Rapid assessment and response (RAR)
.
Overigen

Publicaties bestellen Recente studies stellen wij zo veel mogelijk digitaal beschikbaar via deze website. U vindt de complete studie als pdf-bestand of een samenvatting. Deze studies kunt u gratis downloaden.

 

terug naar boven