CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

Het CVO heeft unieke expertise in het uitvoeren van veldonderzoek bij moeilijk bereikbare doelgroepen die zich in de marge van de samenleving bevinden. Wij doen zowel kleinschalig als grootschalig sociaal-wetenschappelijk onderzoek en hebben ruime ervaring in het verzamelen en analyseren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksgegevens.
Wij voeren onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers uit. Zo houdt u voortdurend helder zicht op de voortgang van het onderzoeksproject.
Het CVO borgt de kwaliteit van het onderzoek door haar onderzoeksprojecten helder te faseren. Afhankelijk van uw wensen, betrekken wij u bij de verschillende fasen.

Opdrachtgevers Het CVO kent twee groepen opdrachtgevers. Enerzijds overheden, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Economische Zaken en diverse Nederlandse gemeenten, en anderzijds organisaties zoals GGZ Nederland, Stichting Mainline, Holland Casino, College van Toezicht op de Kansspelen, Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH), Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ/IVV), VAN Speelautomaten Branche Organisatie.

Voorbeelden van onderzoeken in opdracht zijn prevalentiestudies naar kansspelproblematiek in Nederland, onderzoek naar de geestelijke gezondheidsproblematiek van dak- en thuislozen, onderzoek naar alcoholgebruik en -preventie, harm reduction-methodieken voor gebruikers van heroïne en gekookte cocaïne en onderzoeken naar risicovol druggebruik in het uitgaansleven.

Subsidies Om projecten op eigen initiatief te financieren, verwerft het CVO subsidies van de volgende fondsen:
.
Universitaire fondsen, bijvoorbeeld van de Universiteit Utrecht
.
Overheidsfondsen, o.a. van ZonMw, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Europese Unie
.
Particuliere fondsen, zoals Stichting Verslavingspreventie, Programma Politie en Wetenschap, Open Society Institute

Met deze subsidies hebben wij uiteenlopende projecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn een serie onderzoeken naar cannabisgebruik en coffeeshops in Utrecht, onderzoeken naar kansspelproblematiek en zelfhulp, onderzoeken naar verslavingsproblematiek onder oude en nieuwe migranten en (inter)nationale onderzoeken naar druggebruik in het uitgaansleven.

 

terug naar boven