CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

Het CVO wordt, gezien onze ervaring en expertise op het terrein van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, door opdrachtgevers steeds vaker gevraagd voor training en advies.

Training Het CVO traint en begeleidt de afgelopen jaren steeds vaker niet-academische onderzoeksgroepen. Zij worden vooral getraind in de rapid assessment and response methode (RAR). RAR is een snelle en kosteneffectieve onderzoeksmethode waarmee in korte tijd urgente volksgezondheidsproblemen en sociale problemen in kaart worden gebracht én adequate interventies en beleid worden ontwikkeld. RAR combineert een aantal veelgebruikte methoden om gegevens te verzamelen.
Het CVO heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut een specifiek onderdeel van het RAR ontwikkeld. Het gaat om eenvoudige analyseprotocollen waarmee niet-academisch opgeleiden onderzoeksgegevens op gestructureerde en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen analyseren.
De RAR-methode is op zeer uiteenlopende terreinen een bruikbaar instrument gebleken. Enkele voorbeelden van door het CVO geïmplementeerde RAR projecten:
.
Druggebruik onder Iraanse vluchtelingen in Wenen
.
Druggebruik en -handel door jonge illegale Maghreb-immigranten in Barcelona
.
Druggebruik in de gevangenissen van Estland
.
Alcoholgebruik onder minderjarige Angolese asielzoekers in Limburg
.
Profielen van dubbele-diagnosecliënten in de Gelderse drughulpverlening

Advies Het CVO adviseert onderzoekinstituten, zorginstellingen en beleidsmakers in binnen- en buitenland over de opzet en uitvoering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Daarbij baseert het CVO zich op jarenlange ervaring met onderzoek naar middelengebruik en verslaving, andere vormen van compulsief gedrag en de daarmee geassocieerde gezondheidsschade.
Daarnaast adviseert het CVO beleidsmakers en zorginstellingen bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van sociaal beleid, gezondheids- en verslavingsbeleid en
gezondheids- en verslavingsinterventies.
Een aantal voorbeelden van onze recente internationale adviesprojecten:
.
Advies en ondersteuning bij de opzet en uitvoering van een studie naar aard en omvang van (intraveneus) middelengebruik door jongeren in vier steden in Azië uitgevoerd door het Asian Harm Reduction Network
.
Advies en participatie in de missie van de WHO, UNAIDS en UNODC voor de implementatie van methadonbehandelingen in de Oekraïne
.
Advies aan de regering van Estland en UNAIDS voor een strategie van HIV/AIDS-preventie en -behandeling
.
Advies aan het Global Fund en de World Bank Implementation Unit voor de opzet van een HIV/AIDS-monitorsysteem in Moldavië
Het betreft hier internationale projecten, maar ook op nationale en lokale schaal geven wij advies.

 

terug naar boven