CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

Onderzoek Het CVO heeft een lange traditie van (grootschalig) sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik en verslaving. Onze kernexpertise ligt in het uitvoeren van dit type onderzoek onder moeilijk bereikbare groepen in de marge van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat groepen in de marge van de samenleving goed in staat zijn om hun levenswandel te motiveren en hun problemen te verwoorden.
Behalve sociaal-wetenschappelijk onderzoek voeren we ook beleidsonderzoek en proces- en effectevaluaties uit. Veel proces- en effectevaluaties worden uitgevoerd naar interventies in de verslavingszorg. Het onderzoek dat wij uitvoeren is veelal multidisciplinair van karakter. Wij maken gebruik van theorieën en onderzoeksmethoden uit verschillende sociaal-wetenschappelijke vakgebieden: etnografie, psychologie, sociologie, sociaal-epidemiologie en criminologie.
Voor ieder onderzoeksproject ontwerpen we op de onderzoeksvraag toegesneden meetinstrumenten. Voor het verzamelen en analyseren van zowel kwalitatieve als kwantificeerbare onderzoeksgegevens gebruiken we naast de standaardinstrumenten ook nieuwe technieken als respondent driven sampling. Gezien de steeds wisselende onderzoeksgroepen, -locaties en -velden blijven wij alert op nieuwe ontwikkelingen op onze vakgebieden of initiëren we deze zelf.

Onderwijs Het CVO heeft een lange onderwijstraditie. Veel studenten hebben bij ons hun afstudeeronderzoek, literatuurscriptie of onderzoeksstage uitgevoerd. Het CVO heeft studenten en beginnende onderzoekers geschoold in het verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve sociaal-wetenschappelijke onderzoeksgegevens.

Training Het CVO verzorgt training en begeleiding van teams in binnen- en buitenland in het uitvoeren van praktijk- en beleidsonderzoek. Vaak gebruiken we de rapid assessment and response methode (RAR). Met deze methode wordt in korte tijd, vaak door niet-academisch geschoolde onderzoekteams, een maatschappelijk probleem in kaart gebracht en worden op de doelgroep toegesneden interventies ontwikkeld.

Advies Het CVO adviseert aan onderzoeksinstituten, zorginstelling en overheden in binnen- en buitenland. Nationaal adviseren wij verschillende landelijke en lokale overheden, centra voor verslavingszorg en onderwijsinstituten. Internationaal adviseren en trainen wij in onder andere: Duitsland (Landschaftsverband Westfalen-Lippe), Italië (Gruppo Abele), Estland (Ministerie van Justitie), Oekraïne (UNICEF), Moldavië (World Bank/PCIMU), Hongarije (Phare Twinning) en Thailand (Asian Harm Reduction Network).

Samenwerkingsverbanden Het CVO ervaart samenwerking met collega's uit binnen- en buitenland als een meerwaarde. Door uitwisseling van kennis wordt onderzoek op een hoger plan getild. In Nederland werken we onder andere samen met het Criminologisch Instituut Bonger, stichting Mainline in Amsterdam, het Trimbos instituut in Utrecht en het IVO in Rotterdam. Met deze partners zijn bijvoorbeeld projecten uitgevoerd op het gebied van kansspelverslaving, veiliger gebruik van gekookte cocaïne, asielzoekers en middelengebruik en RAR. We werken ook samen met het Programma Internationalisering van het Trimbos instituut. Internationale partners hierbij zijn onder andere het Landschaftsverband Westfalen Lippe in Münster en het National Institute for Drug Prevention in Budapest. Samen met het Trimbos instituut is bijvoorbeeld een grootschalig RAR project naar vluchtelingen en middelengebruik in Europa en een RAR project op lokaal niveau in Hongarije uitgevoerd.

 

terug naar boven