Coffeeshops in Nederland 2007. Naleving en handhaving van coffeeshopregels

Coffeeshops in Nederland 2007. Naleving en handhaving van coffeeshopregels

Coffeeshops leven regels goed na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Persbericht Ministerie van Justitie | 12-05-2009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vrijwel alle Nederlandse coffeeshops maken geen reclame voor hun zaak, hebben geen harddrugs voorhanden, verkopen niet aan personen onder de 18 jaar en veroorzaken in de regel geen overlast. Daarnaast verkopen ze hun klanten niet meer dan 5 gram per keer en houden ze hun voorraad beperkt tot zo’n 500 gram. In het jaar 2007 waren er 702 coffeeshops in 106 Nederlandse gemeenten. Het merendeel van de Nederlandse gemeenten voert een nulbeleid en gedoogt geen coffeeshops.
Dat blijkt uit onderzoeken van het CVO te Utrecht en van Bureau Intraval te Groningen in opdracht van het WODC , het onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie. Over het geheel genomen lijken de coffeeshophouders zich goed aan de regels van de overheid - de AHOJ-G – te houden. Overtredingen komen weliswaar voor, maar niet stelselmatig.
Coffeeshophouders zelf vinden de harddrugs-, jeugdigen- en overlastregel belangrijk. Ze waken met prioriteit over de naleving hiervan. De pakkans en de sancties die kunnen volgen spelen ook een rol bij de naleving. Bij het verbod op affichering en het niet voorradig mogen hebben van meer dan 500 gram is de kans op overtreding groter, omdat coffeeshophouders deze criteria minder onderschrijven. Dit geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de vijfgramsregel. Deze criteria worden vooral nageleefd onder druk van handhaving, de pakkans en vooral de ernst van de dreigende sanctie.
In totaal zijn in 2007 88 overtredingen van de AHOJ-G criteria vastgesteld. In 2005 waren dat er nog 69. Onduidelijk is of het aantal overtredingen van de AHOJ-G regels daadwerkelijk is toegenomen of dat de toename het gevolg is van een intensivering van de handhavingsinspanningen van de lokale overheid.
De overtredingen hebben vooral betrekking op het jeugdcriterium en op de maximale handelsvoorraad. Daarna volgt het 5-gramscriterium. Dit beeld komt overeen met wat in het jaar 2005 is gevonden. Het afficherings- en het overlastcriterium zijn weinig overtreden, het harddrugscriterium helemaal niet. Drie maal is een coffeeshop definitief gesloten, 21 maal volgde op een overtreding een sluiting voor bepaalde tijd en 63 maal is een formele waarschuwing gegeven. Soms zijn er problemen met de bewijslast. 80% Van de gemeenten met coffeeshops hanteert een afstandscriterium tot scholen, meestal 250 meter. Minimaal 61 coffeeshops bevinden zich binnen die afstand.
De onderzoekers van het CVO hebben coffeeshophouders, gemeentelijke politiecoördinatoren coffeeshops, wijkagenten , omwonenden van coffeeshops en klanten bevraagd. Er zijn gegevens verkregen over 101 coffeeshops in 54 gemeenten. Tegelijkertijd maakte Bureau Intraval uit Groningen een inventarisatie van het aantal coffeeshops in Nederland en het lokale beleid. Hiervoor is met ambtenaren van alle 443 Nederlandse gemeenten gesproken.

File Name: 3906-Coffeeshops in Nederland 2007.pdf
Document history:

Coffeeshops leven regels goed na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Persbericht Ministerie van Justitie | 12-05-2009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vrijwel alle Nederlandse coffeeshops maken geen reclame voor hun zaak, hebben geen harddrugs voorhanden, verkopen niet aan personen onder de 18 jaar en veroorzaken in de regel geen overlast. Daarnaast verkopen ze hun klanten niet meer dan 5 gram per keer en houden ze hun voorraad beperkt tot zo’n 500 gram. In het jaar 2007 waren er 702 coffeeshops in 106 Nederlandse gemeenten. Het merendeel van de Nederlandse gemeenten voert een nulbeleid en gedoogt geen coffeeshops.
Dat blijkt uit onderzoeken van het CVO te Utrecht en van Bureau Intraval te Groningen in opdracht van het WODC , het onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie. Over het geheel genomen lijken de coffeeshophouders zich goed aan de regels van de overheid - de AHOJ-G – te houden. Overtredingen komen weliswaar voor, maar niet stelselmatig.
Coffeeshophouders zelf vinden de harddrugs-, jeugdigen- en overlastregel belangrijk. Ze waken met prioriteit over de naleving hiervan. De pakkans en de sancties die kunnen volgen spelen ook een rol bij de naleving. Bij het verbod op affichering en het niet voorradig mogen hebben van meer dan 500 gram is de kans op overtreding groter, omdat coffeeshophouders deze criteria minder onderschrijven. Dit geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de vijfgramsregel. Deze criteria worden vooral nageleefd onder druk van handhaving, de pakkans en vooral de ernst van de dreigende sanctie.
In totaal zijn in 2007 88 overtredingen van de AHOJ-G criteria vastgesteld. In 2005 waren dat er nog 69. Onduidelijk is of het aantal overtredingen van de AHOJ-G regels daadwerkelijk is toegenomen of dat de toename het gevolg is van een intensivering van de handhavingsinspanningen van de lokale overheid.
De overtredingen hebben vooral betrekking op het jeugdcriterium en op de maximale handelsvoorraad. Daarna volgt het 5-gramscriterium. Dit beeld komt overeen met wat in het jaar 2005 is gevonden. Het afficherings- en het overlastcriterium zijn weinig overtreden, het harddrugscriterium helemaal niet. Drie maal is een coffeeshop definitief gesloten, 21 maal volgde op een overtreding een sluiting voor bepaalde tijd en 63 maal is een formele waarschuwing gegeven. Soms zijn er problemen met de bewijslast. 80% Van de gemeenten met coffeeshops hanteert een afstandscriterium tot scholen, meestal 250 meter. Minimaal 61 coffeeshops bevinden zich binnen die afstand.
De onderzoekers van het CVO hebben coffeeshophouders, gemeentelijke politiecoördinatoren coffeeshops, wijkagenten , omwonenden van coffeeshops en klanten bevraagd. Er zijn gegevens verkregen over 101 coffeeshops in 54 gemeenten. Tegelijkertijd maakte Bureau Intraval uit Groningen een inventarisatie van het aantal coffeeshops in Nederland en het lokale beleid. Hiervoor is met ambtenaren van alle 443 Nederlandse gemeenten gesproken.

Related documents

What lessons from the Dutch Experience can be applied.
What lessons from the Dutch Experience can be applied.

van de Wijngaart, G. (1989). What lessons from the Dutch Experience can be applied. British Journal of Addiction, 84, 990-992.

Dubious consensus: Support for anti-drug policy among Dutch and Canadian university students.
Dubious consensus: Support for anti-drug policy among Dutch and Canadian university students.

Alexander, B. K., C. Lewis, J. van Wijngaarden, G.F. van de Wijngaart

Journal of Drug Issues, 22(4), 1992

Alexander, B. K., C. Lewis, J. van Wijngaarden, G.F. van de Wijngaart. (1992c). Dubious consensus: Support for anti-drug policy among Dutch and Canadian university students. Journal of Drug Issues, 22(4), 903-922.

Drugbeleid: baat het niet, dan schaadt het wel.
Drugbeleid: baat het niet, dan schaadt het wel.

van de Wijngaart, G. (1988c). Drugbeleid: baat het niet, dan schaadt het wel. Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 6, 67-69.

Heroin in the Netherlands.
Heroin in the Netherlands.

van de Wijngaart, G. F. (1991). Verslaving in de Sovjet-unie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 46(5), 513-527.

The Netherlands
The Netherlands

van de Wijngaart, G. F., S. Barber. (1992). The Netherlands. In S. B. MacDonald, B. Zagaris (Ed.), International handbook on drug control. Westport/London: Greenwood Press.

Heroin addiction in the Netherlands.
Heroin addiction in the Netherlands.

van de Wijngaart, G. (1986). Heroin addiction in the Netherlands. In A. Carmi, S. Schneider (Ed.), Drugs and Alcohol. Berlin, New York: Springer.

Zoek naar rapporten

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation