Asielzoekers en middelengebruik. Een verkennend onderzoek naar middelengebruik en verslavingsproblematiek onder asielzoekers en een aanzet tot doelmatige voorlichting en interventie

Asielzoekers en middelengebruik. Een verkennend onderzoek naar middelengebruik en verslavingsproblematiek onder asielzoekers en een aanzet tot doelmatige voorlichting en interventie

Overmatig gebruik van medicijnen, alcohol en drugs door asielzoekers is vaak een uitvloeisel van andere, ernstige problemen waar de meeste asielzoekers mee kampen. Dat zijn onder meer de moeite met de verwerking van traumatische ervaringen die zij hebben opgedaan in het land van herkomst, de grote onzekerheid over het wel of niet krijgen van de vluchtelingenstatus en de eenzaamheid die zij ervaren wanneer gezinsleden zijn achtergebleven.
Dit zijn enkele belangrijke conclusies die afkomstig zijn uit een onderzoek van het Centrum voor Verslavingsonderzoek en Jellinek Gooi en Vechtstreek naar problematisch middelengebruik door asielzoekers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Platform Multiculturele Verslavingszorg en gefinancierd door het ministerie van VWS. In het rapport verwoorden intermediairen en asielzoekers uitgebreid hun meningen en ervaringen. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen vanuit het asielzoekerswerk en de verslavingszorg over toenemend gebruik van alcohol en andere drugs binnen de asielzoekerscentra en de vaak alarmerende berichten in de pers over deze problematiek.
In het rapport wordt onder meer gepleit voor meer mogelijkheden op het gebied van gezinshereniging, het verkorten van de procedure rondom de vluchtelingenstatus en een zinvollere invulling tijdens die procedure door middel van arbeid of scholing.
Traumatische ervaringen
Veel asielzoekers hebben vanwege de gebeurtenissen in hun herkomstland te kampen met traumatische ervaringen. In de periode dat zij in een asielzoekerscentrum zitten en alle tijd hebben om over de gebeurtenissen na te denken, komen deze ervaringen in alle hevigheid los. Daarnaast spelen vaak de zorgen om familieleden die in het onveilige land zijn achtergebleven. Om de gebeurtenissen en zorgen enigszins te vergeten of dragelijk te maken, worden door sommige asielzoekers veel medicijnen, alcohol of cannabis gebruikt. Met name mannen die alleen in een asielzoekercentrum verblijven hebben vaak familieleden in het onveilige land moeten achterlaten. Bovendien missen zij de mantelzorg die andere asielzoekers vaak van uit het gezin of de familie ontvangen en hebben daardoor een grotere kans op verslaving. Met name voor deze groep is het van belang de mogelijkheden voor gezinshereniging te verruimen.
Werk en scholing
Veel asielzoekers zijn hoog opgeleid en hadden in hun land van herkomst vaak een goede baan. Gedurende de aanvraag voor een verblijfsvergunning is het asielzoekers niet toegestaan hun beroep uit te oefenen of een vakopleiding te volgen. Omdat de procedure voor een verblijfsvergunning vaak jaren in beslag neemt ontstaat een aanzienlijke achterstand in kennis en ervaring. Bij het uiteindelijk verkrijgen van de vluchtelingenstatus zijn de mogelijkheden voor aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt daardoor aanzienlijk verkleint. De onzekerheid over het verkrijgen van een verblijfsstatus en de steeds groter wordende problemen ten aanzien van inburgering leiden tot een toenemende onzekerheid over de toekomst, wat gedurende het verblijf in een asielzoekerscentrum aanleiding geeft tot problematisch middelengebruik. Het verkorten van de procedures, en het scheppen van mogelijkheden voor arbeid en scholing kunnen veel problemen voorkomen.
Voorlichting en interventie
Voorlichting moet worden aangepast aan de verschillende culturele achtergronden, normen en waarden. Er dienen interventiemethodiek te worden ontwikkeld die bruikbaar zijn binnen de grote verscheidenheid aan culturen. Deze methodieken moeten de ruimte bieden om vanuit elke willekeurige achtergrond een hulpverleningsrelatie te kunnen ontwikkelen. Niet het land van herkomst of het culturele gemeengoed, maar veeleer de individuele waarden, normen en tradities bieden hiertoe een belangrijk aanknopingspunt.

File Name: 88843-Asielzoekers en middelengebruik pdf.pdf

Related documents

Kansspelproblematiek onder Marokkaanse randgroepjongens
Kansspelproblematiek onder Marokkaanse randgroepjongens

M. Fris
Centrum voor Verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht, 1994

Surinaamse vrouwen en hard drugs.
Surinaamse vrouwen en hard drugs.

Ligeon, I., A. van Roekel, G.F. van de Wijngaart

Utrecht: WGU, 1990
isbn 90-71772-17-9

Zoek naar rapporten

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation