Richard Braam

Display:

Allochtonen en verslaving
 722.2 KB
 04-11-2021

Inventarisatie van de aard en omvang van de verslavingsproblematiek onder allochtonen in Nederland en over de werkwijzen en knelpunten in de zorg voor allochtone verslaafden

met medewerking van:
drs. E. Böhm en F.R.J. Leenders

© 1998. Centrum voor Verslavingsonderzoek, FSW, Universiteit Utrecht Boekverzorging: AV-Media FSW Universiteit Utrecht

Asielzoekers en middelengebruik
 377.03 KB
 04-11-2021

Een verkennend onderzoek naar middelengebruik en verslavingsproblematiek onder asielzoekers en een aanzet tot doelmatige voorlichting en interventie
Richard Braam, Hans Dupont, Hans Verbraeck

RAR-handboek 2005

Cannabis in Utrecht deel 4
 186.23 KB
 04-11-2021

Buurten bij de koffieshop Overlast-ervaringen van omwonenden

Centrum voor Verslavingsonderzoek Universiteit Utrecht - 1995

CVO RAP eindverslag
 2.69 MB
 04-18-2021

Experiment Perspectief Aanpak Voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Analyse van de resultaten, eindverslag, Utrecht, juni 2011

© 2011 WODC

Evaluation Guide
 1.01 MB
 04-18-2021

Effective Evaluation An introduction for grass-root organisations

This short guide has been designed to help people who are working in the field to do evaluations. With some simple tools everyone can evaluate a project. This manual will introduce grassroots fieldworkers to various ways on how to evaluate their projects regularly.

©2013 CVO & De Regenboog Groep / Correlation Network