Preventie en harm reduction

Display:

Allochtonen en verslaving
 722.2 KB
 04-11-2021

Inventarisatie van de aard en omvang van de verslavingsproblematiek onder allochtonen in Nederland en over de werkwijzen en knelpunten in de zorg voor allochtone verslaafden

met medewerking van:
drs. E. Böhm en F.R.J. Leenders

© 1998. Centrum voor Verslavingsonderzoek, FSW, Universiteit Utrecht Boekverzorging: AV-Media FSW Universiteit Utrecht

Amphetamine
 391.54 KB
 04-18-2021

Stimulant use in Central & Eastern Europe: How Recent Social History Shaped Current Drug Consumption Patterns.

 

Asielzoekers en middelengebruik
 377.03 KB
 04-11-2021

Een verkennend onderzoek naar middelengebruik en verslavingsproblematiek onder asielzoekers en een aanzet tot doelmatige voorlichting en interventie
Richard Braam, Hans Dupont, Hans Verbraeck

RAR-handboek 2005

Een nieuwe injectie
 170.9 KB
 04-18-2021

Een onderzoek naar de kwaliteit van de spuitomruilvoorzieningen in zes regio’s in Nederland

Januari 2000

Goed fout gaan
 740.08 KB
 03-28-2021

Naar aanleiding van een aantal incidenten, die in verband werden gebracht met het gebruik van XTC, is in 1994 een beleidsnotitie naar de Tweede kamer gezonden. Om de vragen van de Tweede Kamer te kunnen beantwoorden, die naar aanleiding van deze beleidsnotitie ontstonden, heeft het Ministerie van VWS drie landelijke werkgroepen in het leven geroepen: de werkgroep preventie en voorlichting, de werkgroep richtlijnen voor regelgeving, en de werkgroep onderzoek, registratie en monitoring(werkgroep 3).

CVO - Centrum voor Verslavingsonderzoek, 1998