Hier kunt u aangeven op welke middelen u wilt zoeken. U kunt meerdere middelen selecteren door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt.
Geef hier aan van welke auteurs u publicaties wilt zoeken.
Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp of een bepaalde term, voer dan een of meer trefwoorden in dit zoeksysteem in.
Deze functie maakt het mogelijk om studies uit een bepaald jaar of een bepaalde tijdspanne te selecteren.

zoek in publicaties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

middelen ?
auteurs ?
steekwoorden ?
datum ?
 van
 tot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

gezocht op: onderzoekslijnen
In de jaren negentig voerde het CVO voornamelijk kleinschalige onderzoeksprojecten uit naar drugpreventie op scholen en binnen het gezin. Tegenwoordig voeren we vooral internationale projecten uit naar een speciale tak van preventie: harm reduction. Bij harm reduction gaat het om methodieken om de gezondheidsschade van gebruikers van psychoactieve middelen zo veel mogelijk te beperken. Binnen deze onderzoekslijn worden veel effect- en procesevaluaties uitgevoerd van preventie- en harm reduction-maatregelen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Overdose prevention among people who use GHB at home in the Netherlands and Belgium (2014 - 2015). An exploration of the characteristics associated with overdose and opportunities for risk reduction.
S. van Gaalen, D. de Bruin, J-P Grund
Mainline, 2015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RAR handboek problematisch middelengebruik. Rapid assessment and response methode voor doelgroepen met problematisch middelengebruik
R. Braam, H. Verbraeck, F. Trautmann
Utrecht: CVO/Trimbos instituut, 2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Breaking Worse: The Emergence of Krokodil and Excessive Injuries among People who Inject Drugs in Eurasia
Jean-Paul Grund, Alisher Latypov & Magdalena Harris
International Journal of Drug Policy, Volume 24, Issue 4 , Pages 265-274, July 2013, 2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Heredity and Predictive Testing of Alcoholism: An Explortory Study of the Views of Dutch Alcoholics, At-Risk Drinkers, and Health Care Providers
Vijverberg, S.J.H., J. van Berkel, T. Pieters, S. Snelders, R. Braam, H. Dupont, Ch. D. Kaplan, F.J. Meijman
Journal of Addictions Nursing, 2010
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Young People and Injecting Drug Use in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Jean-Paul Grund, Simona Merkinaite (eds)
Vilnius: EHRN, 2009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stimulant use in Central and Eastern Europe: How Recent Social History Shaped Current Drug Consumption Patterns
Grund J-P, T. Zabransky, K. Irwin, Robert Heimer
CVO-Addiction Research Centre, Utrecht & The Hague Municipal Health Service, Department of Epidemiol, 2009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HIV AIDS Prevention and Care among Injecting Drug Users in Prison Settings in Estonia, Latvia and Lithuania; The Case Study of Marijampole Correction House in Lithuania
Braam, R & R. Januleviciene
UNODC, 2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hoezo onbereikbaar? Passende hulp voor basecokegebruikers: knelpunten en kansen
de Bruin, D, H. Ossebaard, I. Bakker, H. van Aalderen, J. Wildschut
Verslaving, Tijdschrift over Verslavingsproblematiek. Vol. 4, no. 1,, 2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Can home-made injectable opiates contribute to the HIV epidemic among injection drug users in the countries of the former Soviet Union?
Abdala N., J-P.C. Grund, Y. Tolstov, R, Heimer
Addiction, 2006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

The Eye of the Needle: an Ethno-Epidemiological Analysis of Injecting Drug Use
Grund, J-P.C.
London: Blackwell, 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RAR handboek asielzoekers. Rapid Assessment and response methode (RAR) voor problematisch middelengebruik in asielzoekerscentra
R. Braam, H. Verbraeck, F. Trautmann
CVO, Trimbos instituut, 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Young people and drugs; towards a comprehensive health promotion policy
G. de Kort
Chiang Mai, Asian Harm Reduction Network, 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Effectiveness of community-based outreach in preventing HIV/AIDS among injecting drug users
Needle, R.H., D. Burrows, S. R. Friedman, J. Dorabjee, G. Touzé, L. Badrieva, J-P. C. Grund, M. Suresh Kumar, L. Nigro, G. Manning, C. Latkin
International Journal of Drug Policy, 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

“Van een overdosis water kun je ook doodgaan.” Wijnand Sengers en de impasse van het drugbeleid
Grund, J-P.C.
in memoriam uitgave, 2004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rapid Assessment and Response guide on problematic substance use among refugees and illegal immigrants. A Manual.
Braam, R., H. Verbraeck, F. Trautmann
Münster/Utrecht: LWL / CVO / Trimbos-instituut, 2002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A Candle Lit From Both Sides: The Epidemic of HIV Infection in Central And Eastern Europe
J-P.C. Grund
Westport, Ct. USA: Greenwood Press, 2001
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beter ten halve gekeerd...
van Vliet, E.
Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, 2001
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Goed fout gaan. Eerste hulp op grote dansevenementen
D. de Bruin, N. Maalsté, G. van de Wijngaart
Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, 1999
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inventarisatie spuitomruil Utrecht
D.E. de Bruin
Amsterdam: Mainline, 1999
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Asielzoekers en middelengebruik. Een verkennend onderzoek naar middelengebruik en verslavingsproblematiek onder asielzoekers en een aanzet tot doelmatige voorlichting en interventie
Braam, R., H. Dupont, H. Verbraeck.
Utrecht, Hilversum: Centrum voor Verslavingsonderzoek & Jellinek Gooi en Vechtstreek, 1999
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Een nieuwe injectie
de Bruin, D., H. van Aalderen
Amsterdam/Utrecht: Mainline, Centrum voor Verslavingsonderzoek, 1999
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Allochtonen en verslaving.
Braam, R., H. Verbraeck, G.F. van de Wijngaart
Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht, 1998
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

The Subculture of Injecting Drug Use
Grund, J-P.C
Chicago, London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Drug Use as a Social Ritual: Functionality, Symbolism and Determinants of Self-Regulation
Grund, J-P.C.
Rotterdam: Addiction Research Institute (IVO), 1997
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ecstasy in het uitgaanscircuit
van de Wijngaart, G. F., R. Braam, D. de Bruin, M. Fris, N. Maalsté, H. Verbraeck
Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht, 1997
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

From 'Chasing the Dragon' to 'Chinezen': the Diffusion of Heroin Smoking in the Netherlands
Grund J-P.C., P. Blanken
Rotterdam: Addiction Research Institute (IVO), 1997
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Drug Sharing among Injecting Drug Users: Patterns, Social Context, and Implications for Transmission of Blood-Borne Pathogens
J-P.C. Grund, S.R. Friedman, L.S. Stern, B. Jose, A. Neaigus, R. Curtis, D.C.D.C. Des Jarlais
Social Science and Medicine, 1996
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jongeren en experimenteergedrag.
van de Wijngaart, G. F.
Meeleven, 17(3), 1993
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Schoolvoorlichting over riskante genotmiddelen.
Vendelbosch, H.
Utrecht: Preventieproject Alcohol en Drugs / Centrum voor verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht, 1993
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kinderen en verslavend gedrag.
van de Wijngaart, G. F.
Utrecht/Antwerpen`: Kosmos, 1992
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Drug use contexts and HIV-consequences: The effect of drug policy on patterns of everyday drug use in Rotterdam and the Bronx
J-P.C. Grund, L.S. Stern, C.D. Kaplan, N.F.P. Adriaans, E. Drucker
British Journal of Addiction, 1992
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Schoolvoorlichting over tabak en alcohol: Effect op 13-15 jarige jongeren
Vendelbosch, H., G. van de Wijngaart
Utrecht: PAD, 1989
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mijn vader piept en knarst.
van de Wijngaart, G.
Utrecht: WGU, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voorlichting over alcohol en tabak in het basisonderwijs.
van de Wijngaart, G., H. Spijker
Utrecht: WGU, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voorlichting over alcohol en tabak: evaluatie van een voorlichtingsprogramma.
van de Wijngaart, G., H. Vendelbosch
Tijdschrift voor Jeugdonderzoek, 4, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kauwgom eten en TV kijken.
van Wijngaarden, J. G., G. van de Wijngaart
Utrecht: WGU, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Effecten van het NCA - voorlichtingsprogramma 'Roken en Drinken: wat je kunt verwachten van tabak en alcohol'.Deel II: nadere analyse van de effecten na zes en twaalf maanden.
Vendelbosch, H., G. van de Wijngaart
Utrecht: PAD, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Effecten van het NCA-voorlichtingsprogramma 'Roken en Drinken: wat je kunt verwachten van tabak en alcohol'. Deel III: effecten na drie jaar
Vendelbosch, H., G. van de Wijngaart
Utrecht: PAD, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Evaluation of the NCA-school program on alcohol and tobacco.
Vendelbosch, H., G. van de Wijngaart
Paper presented at the Proceedings on the 35th International Congress on Alcoholism and Drug Depende, 1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Basisschool-voorlichting over riskante middelen .
Spijker, H., G. van de Wijngaart
Utrecht: WGU, 1987
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inventarisatie van ideeën betreffende voorlichting over het riskant gebruik van genotmiddelen onder leerlingen van het voortgezet onderwijs en hun ouders in Deventer .
Spijker, H., G. van de Wijngaart.
Utrecht: WGU, 1987
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Effecten van het NCA-voorlichtingsprogramma 'Roken en Drinken: wat je kunt verwachten van tabak en alcohol'. Deel 1: effecten na zes en twaalf maanden .
Vendelbosch, H., L. van der Pas, G. Uffing, G. van de Wijngaart
Utrecht: PAD, 1987

 

terug naar boven