Overigen

Display:

Cultuurverschillen in communicatie tussen politie en allochtonen

In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is een explorerende studie uitgevoerd naar de communicatie tussen politie en allochtonen. In de dagelijkse politiepraktijk blijkt deze communicatie niet zelden problematisch te verlopen.

Oktober 2003

Experiment Perspectief Aanpak Voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Analyse van de resultaten, eindverslag, Utrecht, juni 2011

© 2011 WODC

Evaluation Guide
 04-18-2021

Effective Evaluation An introduction for grass-root organisations

This short guide has been designed to help people who are working in the field to do evaluations. With some simple tools everyone can evaluate a project. This manual will introduce grassroots fieldworkers to various ways on how to evaluate their projects regularly.

©2013 CVO & De Regenboog Groep / Correlation Network

Identification of the attitudes and knowledge of prisoners and prison officers regarding narcotic substances; mapping drug use problems for the long-term planning of activities in the field of drug use prevention in prisons, including suggestions for the development of appropriate rehabilitation programmes.

March 2006

Stappen naar het verhogen van de kwaliteit van projecten en projectvoorstellen Product van het Opleidingstraject Kleine Verslavingszorginstellingen, een trainingsvoorstel Samenvatting Kleine verslavingszorginstellingen blijken vaak niet in staat zelfstandig projectvoorstellen van voldoende kwaliteit te ontwikkelen om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Hierdoor gaat veel op de praktijk gerichte, potentiële kennis verloren. Medio 2002 werd het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) benaderd door ZonMw met de vraag een opleidingstraject aan te bieden aan kleine verslavingszorginstellingen.