Transculturele drugsproblematiek

Display:

De redenen voor nieuwe groepen migranten en asielzoekers om alcohol en drugs te gebruiken zijn legio, maar de gemeenschappelijke noemer is de tijd doden: “killing time”. Niet alleen de tijd doden om de verveling te bestrijden, het lange wachten en de onzekerheid over procedures en de onzekerheid van het illegale bestaan, maar ook de verleden tijd, de heimwee en de trauma’s.

In dit artikel wordt kort iets verteld over het gebruik van middelen door Somaliërs, Afghanen, Iraniërs, en Angolese jongeren en de mogelijkheden voor preventie.

An exploration of drug use and HIV risks among the Roma of Central and Eastern Europe

Rapid Assessment and Response (RAR)
 700.19 KB
 04-11-2021

’Rapid Assessment and Response’ (RAR) on Problematic Substance Use among Refugees, Asylum Seekers and Illegal Immigrants Richard Braam Hans Verbraeck Franz Trautmann

RAR Handboek Asielzoekers
 941.46 KB
 04-11-2021

Rapid Assessment and Response methode (RAR) voor problematisch middelengebruik in asielzoekerscentra

 2005 CVO & Trimbos-instituut

Winti en de Verslavingszorg
 630.92 KB
 04-11-2021

Een inventariserend en explorerend onderzoek naar de praktijk en de mogelijkheden van het gebruik wintigeneeswijzen in de verslavingszorg.

© 2001. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Stichting WGU