F. Leenders

Display:

Winti en de Verslavingszorg
 630.92 KB
 04-11-2021

Een inventariserend en explorerend onderzoek naar de praktijk en de mogelijkheden van het gebruik wintigeneeswijzen in de verslavingszorg.

© 2001. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Stichting WGU

Zwerven in de 21e Eeuw
 976.03 KB
 04-18-2021

Zwerven in de 21ste eeuw. Een exploratief onderzoek naar geestelijke gezondheidsproblema- tiek en overlast van dak- en thuislozen in Nederland. Utrecht: Centrum voor Verslavings- onderzoek. Januari 2003