J. Breeksema

Display:

Coffee Shops and Compromise
 660.29 KB
 03-28-2021

Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands

Copyright © 2013 Open Society Foundations

 

Coffeeshops in Nederland 2007
 2.28 MB
 03-28-2021

Dit onderzoek heeft tot doel te beschrijven hoe en in welke mate de landelijke en lokale criteria voor coffeeshops in de praktijk worden nageleefd en gehand- haafd. Het onderzoek maakt deel uit van een monitor naar dit onderwerp. Een eerdere meting vond plaats in 2004. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie.

CVO RAP eindverslag
 2.69 MB
 04-18-2021

Experiment Perspectief Aanpak Voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Analyse van de resultaten, eindverslag, Utrecht, juni 2011

© 2011 WODC