Kansspelen en kansspelbeleid

Display:

Prevalentie van problematische speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

© 2006 WODC

De integrale tekst van de WODC-rapporten is gratis te downloaden van www.wodc.nl.
Op www.wodc.nl is ook nadere informatie te vinden over andere WODC-publicaties.