Preventie en harm reduction

Display:

Goed fout gaan
 03-28-2021

Naar aanleiding van een aantal incidenten, die in verband werden gebracht met het gebruik van XTC, is in 1994 een beleidsnotitie naar de Tweede kamer gezonden. Om de vragen van de Tweede Kamer te kunnen beantwoorden, die naar aanleiding van deze beleidsnotitie ontstonden, heeft het Ministerie van VWS drie landelijke werkgroepen in het leven geroepen: de werkgroep preventie en voorlichting, de werkgroep richtlijnen voor regelgeving, en de werkgroep onderzoek, registratie en monitoring(werkgroep 3).

CVO - Centrum voor Verslavingsonderzoek, 1998

Overdose prevention among hard-to-reach people who use GHB in the Netherlands and Belgium Mainline & CVO_oktober 2015

’Rapid Assessment and Response’ (RAR) on Problematic Substance Use among Refugees, Asylum Seekers and Illegal Immigrants Richard Braam Hans Verbraeck Franz Trautmann

Rapid Assessment and Response methode (RAR) voor problematisch middelengebruik in asielzoekerscentra

 2005 CVO & Trimbos-instituut